Beleving, waardering, verwondering.

Erfgoed geeft identiteit en verbindt mensen. De Provincie Utrecht is trots op haar cultuur. Zij geeft glans aan innovatieve restauratieprojecten en maakt het mogelijk dat markante rijksmonumenten ook voor volgende generaties behouden blijft. Dat is waar het Fonds Erfgoedparels voor staat.

De provincie Utrecht biedt in 2020 effectieve substantiële ondersteuning voor de restauratie van 14 rijksmonumenten. De belangrijkste criteria voor toekenning van deze provinciale subsidie zijn: publieke toegankelijkheid en cofinanciering van de eigenaar. Het Margaretha Turnorplein van Kasteel Amerongen is één van de monumenten die in aanmerking is gekomen voor deze subsidie en heeft een maximale ondersteuning gekregen.

Erkenning van noodzaak

Herman Sietsma, directeur Kasteel Amerongen: “Wij zijn heel erg blij met deze subsidietoekenning. Het vormt enerzijds een erkenning van de noodzaak van het herstel van het plein en is anderzijds een belangrijke financiële bijdrage in het vervolgtraject van de restauratie. De besluitvorming tot uitvoering kan echter pas plaats vinden nadat de hele financiering rond is en als met alle betrokken partijen, zoals de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, omwonenden en andere belanghebbenden, overeenstemming bereikt is.”

Historische analyse

De toekenning van de regeling is openbaar en vindt u hier op de website van de provincie. In opdracht van Stichting Kasteel Amerongen is op basis van een historische analyse een restauratieplan opgesteld door Debie & Verkuijl. De opmerkelijke dorpsstructuur van Amerongen en historische elementen van het plein zijn in dit plan gewaarborgd en versterkt. Als groen voorportaal krijgt het plein opnieuw betekenis voor het kasteel en het kasteeldorp en wordt de publieke toegankelijkheid sterk verbeterd.