Marjolijn Vencken wordt per 1 juli de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van Cultuur+Ondernemen, het kennisplatform voor ondernemerschap in de culturele sector. Ze volgt Steven de Waal op, die na de volle termijn van acht jaar afscheid neemt van zijn voorzitterschap.


Marjolijn Vencken is al sinds 2015 lid van de raad van toezicht. Als ervaren Public Affairs adviseur met eigen praktijk, weet ze hoe je als ondernemer goed inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen. Ze is actief in de cultuursector, o.a. als voorzitter van Koorbiënnale en muziekcollectief Ludwig, bestuurslid van Rood Paleis (multidisciplinaire podiumkunstprojecten) en voorheen als voorzitter van Splendor, ondernemende ontmoetingsplek en podium voor muziek. Vencken kijkt uit naar haar voorzitterschap: “Ik wil bijdragen aan het verder versterken van de positie van Cultuur+Ondernemen. Door in cocreatie met de sector meer producten te ontwikkelen, zoals eerder met de Governance Code Cultuur en de recente cultuurleningen, werkt Cultuur+Ondernemen aan een nog sterkereverbinding met de doelgroepen.”


Voormalig voorzitter Steven de Waal kijkt met trots terug op de afgelopen jaren en draagt het stokje met vertrouwen aan Vencken over: “De culturele sector is hard getroffen door de coronacrisis maar heeft zich tegelijkertijd fantastisch bewezen, met nieuwe (digitale) initiatieven die invulling geven aan ondernemerschap in de breedste zin. Ik ben trots op het vertrouwen dat Cultuur+Ondernemen in de afgelopen jaren heeft opgebouwd, van zowel de sector als de minister, om ondernemerschap in de cultuursector verder te stimuleren. Met de benoeming van Marjolijn wordt de continuïteit geborgd en laat ik Cultuur+Ondernemen in goede handen achter.”


Naast Marjolijn Vencken bestaat de raad van toezicht van Cultuur+Ondernemen vanaf 1 juli 2021 uit Joke Bakker en Arif Dursun. Leden van de raad van toezicht en directeur-bestuurder Titia Haaxma bedanken Steven voor zijn inzet en bijdrage, zeker ook in het afgelopen
turbulente coronajaar. Ze verwelkomen Marjolijn als voorzitter van de raad van toezicht en kijken ernaar uit om samen Cultuur+Ondernemen van nog grotere betekenis voor de sector te laten zijn.

Over Cultuur+Ondernemen
Cultuur+Ondernemen is hét kennisplatform voor ondernemerschap in de culturele en creatieve sector. We ondersteunen culturele organisaties, zelfstandig werkende kunstenaars en creatieve makers die meer rendement willen halen uit hun activiteiten. Daartoe werken we onder meer samen met overheden en fondsen, om het effect van hun cultuurbeleid en – investeringen te vergroten. Met onze programma’s en activiteiten versterken we de culturele en creatieve sector en maken haar onafhankelijker, zodat de sector kan floreren en de samenleving optimaal kan profiteren van de werking van cultuur.


www.cultuur-ondernemen.nl