Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving en Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V. richten per 1 juli aanstaande de Vereniging Vrienden Monumentaal Erfgoed Den Haag en Omgeving op. Het doel van de vereniging is het behoud van monumentaal gebouwd erfgoed in Den Haag en de Haagse regio. De vereniging wil deze doelstelling onder meer bereiken door het organiseren van bezichtigingen van restauratieprojecten en gerestaureerde monumenten, stadswandelingen, rondvaarten, lezingen en andere activiteiten die bijdragen aan de waardering voor monumentaal erfgoed. Daarnaast is de vereniging van plan bouwhistorisch onderzoek te laten verrichten, publicaties uit te brengen en periodiek een prijs toe te kennen aan burgers en organisaties die zich op het gebied van monumentenbehoud onderscheiden.

De oprichting van de vereniging is onderdeel van de nauwere samenwerking die beide organisaties zijn aangegaan. Het Monumentenfonds is in 1974 opgericht door particulieren die zich zorgen maakten over de ernstige aantasting van het monumentale karakter van de Haagse binnenstad in die tijd. De stichting verwierf en restaureerde een aantal panden, waaronder het sterfhuis van Spinoza aan de Paviljoensgracht, een pand met een fraaie schuilkerk in de Nobelstraat en het winkelpand met bovenwoningen en een poort die toegang gaf tot de paleistuin in de Molenstraat. In 1977 gaf het fonds de aanzet tot de oprichting van Stadsherstel N.V. om daarmee op grotere schaal restauratieprojecten te kunnen realiseren. Deze vennootschap exploiteert thans 240 verhuureenheden in monumentenpanden, waarvan 173 woningen en 67 bedrijfsruimten. Onlangs verwierf Stadsherstel nog het voormalige politiebureau aan de Duinstraat in Scheveningen. De transformatie van het unieke bierdepot van brouwerij De Drie Hoefijzers aan de Zwetstraat tot bakkerij met horeca en woningen nadert inmiddels zijn voltooiing.

In het kader van de samenwerking zal het Monumentenfonds zijn pandenoverdragen aan Stadsherstel, die deze gaat beheren en exploiteren. Met de Vereniging Het Spinozahuis is het Monumentenfonds in gesprek over de overdracht van het sterfhuis van Spinoza. Deze vereniging heeft plannen om een deel van het pand een museale bestemming te geven.                                                                                                                                      Voor het Monumentenfonds ontstaat hiermee de mogelijkheid om eventueel met behulp van de Vrienden weer nieuwe, in aanvang “onrendabele”, restauratieprojecten te realiseren. Dat is het doel waarvoor de stichting indertijd is opgericht. Stadsherstel streeft naar een uitbreiding van zijn monumentenbezit en heeft een duidelijke groeiambitie geformuleerd op het gebied van vooral “rendabele” restauratieproject

In het najaar zal een evenement worden georganiseerd, waarbij zal worden stilgestaan bij de oprichting van de Vrienden en de rol die het Monumentenfonds en Stadsherstel op grond van hun nauwere samenwerking spelen. Mogelijk kan tegen die tijd ook het eerste nieuwe restauratieproject van het Monumentenfonds bekend worden gemaakt.                                                                             

Aanmelding voor het lidmaatschap van de Vereniging Vrienden van Monumentaal Erfgoed Den Haag en Omgeving is mogelijk via www.monumentenfondsdenhaag.nl of      www.stadshersteldenhaag.nl