In de afgelopen weken is de Stichting Stallen, Koetshuizen en Garages opgericht. Deze stichting heeft als doel, onderzoek te doen naar stallen, koetshuizen, hun interieur en de daaraan verbonden roerende zaken op kastelen en buitenplaatsen in Nederland.

Het onderzoek is al voorzichtig van start gegaan. Eind vorig jaar maakte de Nederlandse Kastelenstichting (NKS) op initiatief van de Stichting Hippomobiel Erfgoed een start met de inventarisatie van koetshuizen in Nederland. De stichting heeft grote ambities. Om dit erfgoed onder de aandacht te brengen is zij nu druk in de weer de financiering voor een groot vervolgonderzoek rond te krijgen. Dat moet uitmonden in een boek dat in 2022 het daglicht ziet. Onderzoek is nodig omdat in razend tempo deze monumentale gebouwen verbouwd worden voor nieuwe bestemmingen en daarbij gaat de oorspronkelijke inrichting vaak verloren. Het is wellicht een laatste kans om de gebouwen te inventariseren, op te meten en op foto vast te leggen. Projectleider van het onderzoek, drs. ir. Heidi van Limburg Stirum, legt uit: “Een koetshuis vormt een essentieel onderdeel van een buitenplaats-complex. Het was een multifunctioneel gebouw met woonruimte voor de koetsier, opslag van foerage op zolder, stal voor de paarden, een wasplaats en remise voor de rijtuigen, ingericht voor een complex arbeidsproces. Vergelijkbaar met de keukens van een groot huis. Het is belangrijk dat voor het ensemble van koetshuis en equipage nu aandacht komt.”

Naast het boek is het vervolg, dat het landelijke NKS publieksevenement, de Dag van het Kasteel 2022, in het teken staat van koetshuizen, stallen en garages, er komt een symposium voor de erfgoedsector en kasteelmusea stellen hun koetshuis open voor het publiek.

Over Stichting Stallen, Koetshuizen en Garages

Stichting Stallen, Koetshuizen en Garages is opgericht om onderzoek te doen naar stallen, koetshuizen, hun interieur en daaraan verbonden roerende zaken op kastelen en buitenplaatsen in Nederland en daarbij de stand van zaken, de ontwikkeling die ze hebben meegemaakt tot garages en latere herbestemmingen in beeld te brengen en te presenteren. De stichting is voor haar werkzaamheden afhankelijk van fondsen.