Het eerste project dat met een bijdrage van het Boerderijenfonds is gerealiseerd is onlangs
opgeleverd. Het betreft de herbestemming van de Karkooi, een rijksmonumentale
wagenschuur die behoort bij boerderijencomplex De Pekhoeve in Ulvenhout (NB).


De schuur is het laatste onderdeel van een voormalig agrarisch ensemble dat geheel is
gerestaureerd en omgetoverd tot het sociale en culturele hart van het dorp Ulvenhout. De
Karkooi is herbestemd tot kinderdagverblijf en Dorpskamer met een
dorpsontmoetingsruimte en een ruilbibliotheek. Zo vervult de Karkooi een belangrijke
maatschappelijke functie nu de bibliotheek al enige jaren geleden is weggesaneerd. Vele
vrijwilligers hebben zich voor het project ingezet en blijven in de toekomst actief
betrokken.


Niet alleen is het aanzien van het terrein rond boerderij de Pekhoeve hiermee sterk
verbeterd, maar ook is met deze herbestemming een toekomstbestendig gebruik van de
Karkooi gegarandeerd.


Het project de Karkooi was in 2020 één van de eerste gehonoreerde projecten van het
Boerderijenfonds. In de afgelopen twee jaar zijn tot nu toe achttien projecten
gehonoreerd, waarvan inmiddels acht projecten in uitvoering zijn. Drie daarvan worden
naar verwachting begin 2022 opgeleverd.


Over het Boerderijenfonds
Het boerderijenfonds is een landelijk stimuleringsfonds voor herbestemming, in combinatie
met verduurzaming en restauratie van agrarisch erfgoed. Het fonds richt zich op
onderscheidende herbestemmingsprojecten van historisch waardevolle boerderijen, die
bijdragen aan een toekomstbestendig platteland.


Het Boerderijenfonds is een initiatief van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland die
hiervoor een samenwerking is aangegaan met het Nationaal Restauratiefonds. Het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte het Boerderijenfonds mogelijk
met een bijdrage van 5 miljoen euro voor de periode 2020-2023. Met dit bedrag kunnen
zo’n 25 tot 30 projecten worden ondersteund.

foto Kees den Bieman