De gezamenlijke aanvraag van het Rijksvastgoedbedrijf en Museum Huis Doorn is door het Fonds Erfgoedparels van de provincie Utrecht, ook bekend als het Parelfonds, gehonoreerd. Hiermee is de financiële dekking rond gekomen voor de restauratie werkzaamheden aan het Dienstengebouw van ex-keizer Wilhelm en kan dit pand een publieke bestemming krijgen.

Laatste gebouw landgoed maakt ensemble compleet
Het Dienstengebouw, gebouwd in 1838, doet eerst dienst als koetshuis en hooischuur. In 1920 wordt het in opdracht van Wilhelm II in Chaletstijl verbouwd tot dienstengebouw voor zijn personeel.

Tot enkele jaren geleden werd het dienstengebouw nog particulier bewoond. Mede dankzij de bijdrage van het Parelfonds kunnen de restauratiewerkzaamheden worden bekostigd en het Dienstengebouw geschikt gemaakt voor exposities en ontvangsten. Het museum is het Parelfonds hier zeer erkentelijk voor.

Extra financiering noodzakelijk voor realisatie ambities
Door de toevoeging van het Dienstengebouw aan de museale exploitatie krijgt het museum de kans om zijn ambities op het gebied van tentoonstellingen en educatie te verwezenlijken en door te groeien naar 75.000 bezoekers per jaar. De ruimte die het gebouw biedt geeft het museum de kans substantiëlere tentoonstellingen te maken. Bovendien geven de klimatologische omstandigheden in het Dienstengebouw het museum meer mogelijkheden om kunstwerken en objecten van kwetsbare materialen te exposeren.

Ook krijgt het museum ruimte op het landgoed om scholen en grote groepen te ontvangen waarmee de educatieve functie voor het tijdvak van de Eerste Wereldoorlog tot 1941 kan worden uitgebouwd.   

Met de bijdrage van het Parelfonds zijn de kosten van de bouwkundige werkzaamheden aan het Dienstengebouw gedekt en de ambities van het museum binnen handbereik gekomen. Voor de museale inrichting zoekt het museum nog financiering en worden fondswervings- en publieksacties gestart. U kunt het museum hierbij helpen! Binnenkort start een publieksactie.

Museum Huis Doorn
Museum Huis Doorn is het ballingsoord van de laatste Duitse keizer Wilhelm II en Plaats van herinnering WOI.

www.huisdoorn.nl