Na een restauratie van bijna drie jaar in de eigen werkplaats van het museum is personenrijtuig BC 6 van de Nederlandsche Centraal Spoorwegen op 19 mei in dienst gesteld bij de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik. Het teakhouten stoomtramrijtuig werd gebouwd in 1915. Het heeft in deze oorspronkelijke uitvoering dienstgedaan op de Zuiderzeetramweg tussen Nunspeet en Zwolle.

Zuiderzeemuseum

Personenrijtuig NCS 6 valt vooral op door zijn fraaie vormgeving. Het is geheel afgewerkt met gelakt teakhout. Het heeft open balkons aan beide zijden en diverse Jugendstil elementen in de afwerking. Het werd officieel in gebruik genomen door Stephan Warnik. De directeur van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen functioneerde tijdelijk als machinist gedurende de eerste kilometers die het rijtuig aflegde na vertrek uit Hoorn.

Naast de bekende toeristische raakvlakken tussen de beide grootste musea in Westfriesland is er met de indienststelling van het rijtuig nu eens aandacht voor de historische connectie tussen beide musea.

Nationale stoomtreindag

Op Hemelvaartsdag 26 mei kan voor het eerst met personenrijtuig NCS BC6 worden gereisd van Hoorn naar Medemblik. Bij de Museumstoomtram en alle organisaties die ons ons land met historische stoomtreinen rijden, wordt die dag de Nationale Stoomtreindag gevierd. Vervolgens rijdt het mee in de klassieke houten Nederlandse stoomtram, die rijdt tijdens de beide Pinksterdagen en in de komende zomerperiode. Meer informatie: www.stoomtram.nl