Landgoed Sevenaer te Zevenaar, project De Commanderij te Doesburg, Huis Landfort te Megchelen, buitenplaats Spaensweerd te Brummen en landgoed Middachten in De Steeg krijgen subsidie voor het restaureren, verduurzamen en verbeteren van de bestemming. Met deze subsidie draagt provincie Gelderland bij aan het in standhouden van monumenten én stimuleert zij het functioneel (her)gebruik en verduurzaming van de historische gebouwen.

 Landgoed Sevenaer Zevenaar

Stichting Behoud Landgoed Sevenaer ontvangt de subsidie voor het restaureren van de luiken, ramen, kozijnen en een deel van het casco van het Hooge Huis. Hierdoor kan het gebouw, naast bewoning en de activiteiten van de stichting, worden ingezet voor andere activiteiten, zoals rondleidingen en bezichtigingen. Daarnaast heeft de Stichting een subsidie gekregen voor restauratie, verduurzaming en herbestemming van twee panden aan de Wittenburgstraat. Hierdoor wordt leegstand opgeheven en wordt van beide panden het functioneel gebruik gewaarborgd en bewaard voor toekomstige generaties. Het het economisch perspectief voor het landgoed wordt verbeterd. De totale subsidie bedraagt respectievelijk 172.519,- en € 126.429, – https://www.huissevenaer.com

 Commanderij Doesburg (gemeente Doesburg)

De bijdrage aan het project van € 310.092,- ‘voor De Commanderij’ in Doesburg is bedoeld voor de restauratie en herbestemming tot museum. Opzet is dat het Lalique museum hier wordt gehuisvest. De Commanderij is een Rijksmonument. De historische elementen worden gerestaureerd en verduurzaamd met respect voor de cultuurhistorische waarden. De restauratie draagt bij aan verbetering van het uiterlijk van de binnenstad van Doesburg. De verwachting is dat het museum meer publiek zal trekken en dat daardoor de inkomsten stijgen. Hierdoor kan het monument in stand worden gehouden. Als het museum hier haar deuren opent komt er een eind aan leegstand van dit monumentale pand. https://www.musee-lalique.nl

  Huis Landfort te Megchelen (gemeente Oude Ijsselstreek)

Het Huis Landfort te Megchelen wordt gerestaureerd en geïsoleerd. Er komt een lift en een mindervalidentoilet waardoor het beter toegankelijk is. In een later stadium worden ook de bijgebouwen, bruggen en het park worden aangepakt en zal het gehele Rijksbeschermde complex de grandeur van weleer terugkrijgen. De Stichting Erfgoed Landfort ontvangt een provinciale bijdrage van € 1.000.000,- hiervoor. De Stichting wil van Landfort een centrum te maken dat een ontmoetingsplek wordt voor iedereen die zich bezighoudt met het behoud en beheer van Nederlandse historische buitenplaatsen. Daarmee krijgt het Huis ook een mooie nieuwe bestemming. https://www.erfgoedlandfort.nl/

 Landgoed Middachten Appelschuur (gemeente Rheden)

Op het landgoed Middachten wordt de Rijksmonumentale appelschuur met de omliggende tuin gerestaureerd. De appelschuur wordt een woonhuis waarbij de cultuurhistorische waarde blijft behouden. De nieuwe bestemming zorgt ervoor dat het monument ook in de toekomst wordt onderhouden. De provincie draagt hier € 223.500, – aan bij. De appelschuur met de omliggende tuin is goed zichtbaar vanaf de opengestelde wandelpaden op het landgoed. https://www.middachten.nl

 Buitenplaats Spaensweerd Brummen (Gemeente Brummen)

Het pannendak van het hoofdgebouw en de onderliggende houten constructie van buitenplaats Spaensweerd te Brummen moeten worden gerestaureerd en geïsoleerd. Hiervoor is nu een subsidiebedrag van € 207.623,- beschikbaar gesteld. Met deze bijdrage wordt ook het klokkentorentje op het dak gerestaureerd en worden goten, dakkapellen en schoorstenen hersteld. De historische buitenplaats Spaensweerd is een Rijksbeschermd monumentencomplex. Door de restauratie en isolatie worden de onderhouds- en energiekosten lager en wordt de instandhouding van het monument beter gewaarborgd. http://www.spaensweerd.nl

 Subsidieregeling Functioneel gebruik Erfgoed 2019

Verschillende kerken, molens en andere historische gebouwen krijgen van de provincie Gelderland een financiële bijdrage voor een opknapbeurt. Met deze subsidie draagt de provincie bij aan het in standhouden van monumenten én stimuleert zij het functioneel (her)gebruik en verduurzaming van de historische gebouwen. Dit is de derde keer dat de provincie subsidie toekent uit deze regeling. De teller staat nu op 46 projecten voor een bedrag van ruim 9 miljoen euro. Totaal is 13,5 miljoen beschikbaar. Aanvragen hiervoor worden momenteel beoordeeld. De gehonoreerde projecten worden bekend gemaakt via het subsidieregister op de provinciale website.